תכונות Uploader וידאו

  • HTML5
  • גרור & ירידה
  • AJAX (לא שלח, רענן עמוד דרוש כדי להעלות עוד קטעי וידאו)
  • תמיכת וידאו רב
  • העלאת מסה קלה (בחר מרובה וגרור)
  • להעלות תיבת מצב המציגה קישור וידאו כאשר מוכן ללא צורך לטעון מחדש את הדף
  • סרגל התקדמות בשידור חי לכל העלאה
  • שמות קבצי העלאה מאובטחת בלתי צפויים
  • נסיגה להעלאה רגילה (עבור דפדפנים ישנים, מכשירים)
  • העלאת וידאו ניידת (iOS6 , אנדרואיד 3+: יבקש משתמש להקליט וידאו חדש או בחר מתוך מצלמה)