Video belastat upp funktioner

  • HTML5
  • Dra & Droppe
  • AJAX (inte skicka, sidan ladda krävs att ladda upp fler videor)
  • multi video stöd
  • enkel massa uppladdning (Markera flera och dra)
  • Ladda upp statusruta som visar video länk när du är klar utan att behöva ladda om sidan
  • levande förloppsindikator för varje uppladdning
  • oförutsägbara säkert ladda upp filnamn
  • återgå till standard ladda upp (för äldre webbläsare, enheter)
  • mobila videoupplägg (iOS6 +, Android 3+: uppmanas användaren att spela in nya video eller Välj kamerabilder)