Video chia sẻ VOD – Giới thiệu

Bao gồm cơ bản chia sẻ video và chức năng VOD.

Là người truy cập chọn danh mục và thứ tự theo ngày đăng / lượt xem / xem gần đây từ trang đầu tiên.

Đăng ký miễn phí và thử tải lên video với công cụ tải lên hàng loạt AJAX.

Giới thiệu:

Chủ đề: Jupiter đa năng đáp ứng chủ đề

Hiệu suất: Gmetrix báo cáo

VideoNow.live – Phát sóng Video trực tiếp

VideoNow.live là một trang web và các ứng dụng di động cho phát thanh truyền kênh video trực tiếp.

Tất cả các dòng kênh được lưu và có thể được nhập khẩu và được liệt kê với các plugin Video chia sẻ VOD.

Giới thiệu:

Chủ đề: IMPREZA – Võng mạc đáp ứng WordPress chủ đề