Select Your Video Site - Turnkey Builder

Những kế hoạch này bao gồm nhiều thành phần, phần mềm, lưu trữ, installation to deploy a VOD/OTT/OVD turnkey video site.

VOD Unit + Sống + Videochat + Chuyên dụng
Lệnh kế hoạch
Giá (USD/tháng) $20 $95 $195 $370
Cài đặt
Video chia sẻ
Live Streaming
Webcam thu âm
Phải trả cho mỗi phút
Dung lượng đĩa 200 GB 230 GB 400 GB 4000 GB
Chuyển giao (Băng thông) 1000 GB 3000 GB 11 000 GB Không giới hạn
Bộ nhớ (BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG.) 1 GB 3 GB 7 GB 32 GB
CPU (x 3.80 GHz) 1 2 4 8
Addon Domains
(extra sites)
4 Không giới hạn
Parked Domains
(multisite)
10 50 Không giới hạn
Accounts
Dịch vụ bao gồm
(Thông tin chi tiết)
Đơn vị VideoShareVOD Đơn vị VideoShareVOD

Phát triển dòng

VideoWhisper cấp 1 License x1

Đơn vị VideoShareVOD

Kinh doanh dòng

VideoWhisper cấp 3 License x1

Chuyên dụng C1 Wowza

VideoWhisper cấp 3 License x1

All plans include:

 • AutoSSL (HTTPS for all hosted domains)
 • FFMPEG with necessary codecs for HTML5 video conversions
 • Web hosting CPanel with unlimited MySQL, FTP, email accounts
 • 1000 Mbps connection for high speed streaming (dedicated for dedicated server)
 • VideoWhisper license is per domain (for webcam apps) and volume discounts are available for adding more

Chìa khóa trao tay các trang web Video

 • Danh sách video

Video Site Deployment Steps

 1. Order plan for video site you want to build.
 2. Đội ngũ nhân viên thiết lập tài khoản lưu trữ và cung cấp các chi tiết bao gồm cả tên máy chủ lưu trữ.
 3. Bạn trỏ tên miền của bạn tới tên máy chủ được chỉ định trong lưu trữ thông tin lưu trữ, từ đăng ký của bạn. Nếu bạn don ’ t có một tên miền mà bạn có thể đăng ký một tên miền.
 4. Sau khi tuyên truyền tên miền để lưu trữ tương thích, đội ngũ nhân viên có thể cài đặt giải pháp cho bạn, theo yêu cầu.
  Nếu bạn thích, bạn có thể bắt đầu thiết lập cho mỗi hướng dẫn có sẵn và cung cấp thông tin đăng nhập cho các nhân viên của chúng tôi để xem và đặt cấu hình khi cần thiết.
 5. Use support tickets anytime for clarifications, assistance.